Transitie TeamJudge Joyce

Bericht van het Transitie Team: Hoe minder advocaten des te groter het vertrouwen in de rechtspraak

Wekelijks geeft Micha Wertheim op deze plek berichten van het Transitie Team door aan de lezer.

Rechters moeten van de Tweede Kamer meer duidelijke taal in hun vonnissen gebruiken. Het Transitie Team is blij met die ontwikkeling. Hoe simpeler het taalgebruik des te groter het vertrouwen in de rechtspraak. De tijd dat mensen rechters vertrouwen omdat ze gestudeerd hebben en dus in staat zijn belangrijke nuances tot uitdrukken te brengen in hun vonnis, is achterhaald. Zeker nu de sociale advocatuur zo goed als wegbezuinigd is, moeten burgers ook zonder advocaat kunnen begrijpen wat er in de rechtszaal gebeurt. Als dat lukt, kan de advocatuur, een van de grootste obstakels voor de Transitie, in haar geheel worden opgedoekt. Hoe minder advocaten des te groter het vertrouwen in de rechtspraak. Het is inmiddels al gebruikelijk dat slachtoffers in de rechtszaal een verdachte mogen toespreken nog voor die is veroordeeld. Ook daardoor groeit het vertrouwen in de rechtspraak. Al blijft het moeilijk uit te leggen aan een slachtoffer dat zo een verdachte theoretisch nog onschuldig kan blijken te zijn. Daarom zullen rechters na de Transitie iedere verdachte die ze voor zich krijgen, schuldig moeten verklaren. Vrijspraak doet het vertrouwen in de rechtspraak geen goed.

Rechter Joyce Lie van de rechtbank Den Bosch twitterde : ‘Mensen weten vaak niet wat een zitting is. Ze denken dan aan een bank.’ Het is te prijzen dat rechter Van Lie een onderscheid maakt tussen zichzelf en ‘mensen’, maar wat ze in haar academische arrogantie over het hoofd ziet, is dat mensen bij een bank aan geld denken, en bij geld aan de Postcode Loterij.

Rechter Lie heeft nog een lange weg te gaan. Na de Transitie kan ze zich beperken tot een duimpje omhoog en een duimpje omlaag. Verder zullen rechters alleen nog actief zijn op Instagram. Nu moedigt de Raad voor de Rechtspraak rechters nog actief aan te twitteren. Rechter Lie heet op Twitter ‘Judge Joyce’. Haar minachting voor ‘mensen’ die de Engelse taal niet machtig zijn doet het vertrouwen in de rechtsstaat geen goed. (Bij ‘machtig’ denken veel mensen aan Sachertorte.)

Na de Transitie zal alles simpel kunnen. Artsen mogen zich na de Transitie beperken tot drie woorden. Ziek, Gezond of Dood.

Mensen die na de Transitie nog steeds geen vertrouwen in de rechtspraak hebben zullen, net als in landen waar de Transitie al veel verder is, worden opgesloten tot ze zelf tot het inzicht komen dat ze moeilijk doen waar het ook makkelijk kan.

Meer over