BrievenDe ingezonden brieven van zaterdag 5 mei

Begeleid ook scheidende ongehuwde ouders bij ouderschapsplan

De ingezonden lezersbrieven van zaterdag 5 mei.

Redactie
Vader  en kind.  Beeld ANP XTRA
Vader en kind.Beeld ANP XTRA

Brief van de Dag: Relatieontbinding

Onlangs bracht het CBS een rapport uit over kinderen die betrokken zijn bij relatieontbinding. Een van de conclusies is dat kinderen van ongehuwde ouders een grotere kans hebben dat hun ouders uit elkaar gaan. Het is goed dat dit inzichtelijk is gemaakt. Het is namelijk opvallend dat de focus van de politiek nog steeds geheel gericht is op de effecten van officiële scheidingen.

De politiek doet niets met de effecten voor kinderen van ongetrouwde stellen. Want ook deze ouders moeten, bij gezamenlijk gezag, verplicht een ouderschapsplan opstellen. In tegenstelling tot getrouwde stellen hoeven ze zich niet te laten begeleiden door een professional en gaat het plan niet naar de rechtbank.

De effecten voor het kind zijn echter precies hetzelfde en daarom vind ik dat alle kinderen recht hebben op goede afspraken vastgelegd in een ouderschapsplan. En veel ongetrouwde ouders zijn het met mij eens, want die gaan zelf op zoek naar betrouwbare informatie en hulp.

Het is tijd om het verschil te maken, ook deze ouders verdienen professionele hulp. Daarom roep ik de politiek op om ouders te informeren over het belang van een ouderschapsplan.

Kaspar Scheltema, CEO bij Uitelkaar.nl

Ronde Hoep

Jan Rothuizen, bedankt voor die mooie tekeningdoorsnede van onze Ronde Hoep in onze Volkskrant (V, 3 mei). Naast alle verdiende veren een opmerking. Bij de woonboten hebben de bewoners zelf borden geplaatst van 30 km (goed opgemerkt). Daarbij staat de opmerking van Jan dat er 80 km per uur mag worden gereden. Erg hard voor de bochtige dijken van onze polder. Het gevolg hiervan is dat er regelmatig auto’s in het water geraken waardoor de plaatselijke brandweer, ambulance en politie met veel sirenegehuil assistentie moeten verlenen. Dus beste medegebruikers van onze polder, geniet met je fietsmaten. En vrienden automobilisten: laat je gaspedaal met rust. Beter voor u en beter voor ons.

Hans Beukeboom, Woonbootbewoner, Ouderkerk aan de Amstel

Whatsapp

Voor wie zich afvraagt wat het belang van de aanschaf van Whatsapp door ­Facebook was (Economie, 2 mei): de contacten op je telefoon. Whatsapp heeft toegang tot de contacten nodig om te kunnen functioneren, en daarmee had Facebook in één keer een mooie lijst per gebruiker waar naar hartenlust vriendschapsvoorstellen uit gemaakt konden worden. De laatste tijd valt het mee, maar een paar jaar geleden zag ik een nieuw toegevoegd contact al vaak na één dag in de lijst van potentiële nieuwe vrienden.

Wouter van den Berg, Sittard

Vindicat is een mentaliteit

De verwondering over de zich steeds weer herhalende wandaden bij Vindicat in Groningen verbaast mij steeds weer (Ten eerste, 2 mei). We weten al jaren waar deze vereniging voor staat. Vernederen, zowel vrouwen als mannen. Je soms bijna doodzuipen. Zeer grote overlast in verschillende buurten van de stad veroorzaken. Vechten met de daarmee gepaard gaande soms zeer ernstige blessures. Verwonder u er eens over waarom zo’n club in een peperduur ­gebouw op een A-locatie aan de Grote Markt zetelt. Het is een mentaliteit. Als je voor deze vereniging kiest dan kies je voor die mentaliteit.

Benne Holwerda, Groningen

Tegen ziekte strijd je niet

‘De zoon van Leonie streed tegen zeldzame ziekte’ lees ik op de website van de Volkskrant. Kan iemand mij misschien uitleggen hoe een pasgeborene, die nog nergens weet van heeft, kan strijden tegen zijn zeldzame ziekte? Zouden de media misschien kunnen stoppen met schrijven over strijd leveren tegen welke ziekte dan ook? Er word op veel plekken in de wereld strijd geleverd maar niet tegen ziekten. Een ziekte overkomt je, je krijgt een behandeling en die slaat aan of niet. Daar is niets strijdbaars aan. En sommige patiënten hebben überhaupt geen behoefte aan chemokuren, bestralingen of andere nog zieker makende behandelingen. Zijn dat dan lafaards die geen strijd willen leveren?

Frans Leliveld, Amsterdam

Toets wetten meer aan de Grondwet

Onlangs zijn Kamervragen gesteld of ook van overleden veroorzakers van verkeersongelukken zou kunnen worden vastgesteld of er alcohol en/of drugs in het spel waren. Minister Dekker antwoordde daarop dat een dergelijk onderzoek onder meer sectie, een lichaamsscan of het afnemen van celmateriaal voor dna-­onderzoek zou kunnen omvatten en dat zulks moeilijk zou zijn gelet op de in de Grondwet verankerde onaantastbaarheid van het menselijk lichaam.

Dit is op zichzelf juist, maar klinkt ­bevreemdend nu bij de beraadslagingen in beide Kamers der Staten-Generaal deze strijdigheid met de Grondwet in ­geval van orgaandonatie (een veel ingrijpender inbreuk) zonder juridisch valide argument klakkeloos terzijde is geschoven.

Dit springt temeer in het oog omdat de aanstonds in werking tredende Algemene Verordening Gegevensbescherming ter bescherming van de privacy van de burger uitdrukkelijke instemming vergt, terwijl bij de Wet Orgaandonatie voor de meest ingrijpende inbreuk (het gedwongen afstaan van lichaams­delen) uitgegaan wordt van een fictieve instemming.

Het heeft er alle schijn van dat de wetgever de in de Grondwet verankerde ­beginselen naar willekeur toepast in de wetenschap dat in ons staatsbestel niemand de wetgever op dit ongrondwettelijk handelen kan aanspreken.

Mr. C.R. Bredius, Bloemendaal

Constitutioneel Hof

Op het statige Lange Voorhout staan veel monumentale stadspaleizen te huur. Ook nabij het standbeeld van Thorbecke (Ten eerste, 1 mei). Maar als ál diens voorstellen voor de modernisering van onze staat in 1848 waren aangenomen, had er minstens één pand minder leeg gestaan. Want dan zou er nu ook een Constitutioneel Hof in Den Haag gevestigd zijn. Dat mag oordelen over de grondwettigheid van wetten en besluiten. In p laats van dat regering, parlement en Eerste Kamer nog altijd, als een goedkope slager, zelf het vlees keuren. In hun achterkamertjes.

Gerrit van der Meij, Den Haag

Trumps wondermiddel

Eerst nu lees ik in de krant dat president Trump volgens zijn voormalige lijfarts medicijnen tegen haaruitval gebruikt (Ten eerste, 3 mei). Wat je ook tegen de man kunt hebben, voor een 70-plusser heeft Trump haar om jaloers op te zijn – niet de coupe misschien, wel de hoeveelheid. In het kader van de pursuit of happiness is haargroei essentieel. De president heeft dat uitstekend begrepen.

Ik hoop daarom van harte en uit puur eigenbelang dat binnenkort wordt onthuld welk wondermiddel Trump precies gebruikt, en of het ook voor gewone aan kaalheid lijdende burgers buiten de VS verkrijgbaar is. Mijn geestdriftige steun voor 2020 heeft Trump dan alvast.

A. Lammers, Otterlo

Nieuwe energie maakt ons rijk!

Weer lees ik in de krant dat er nog steeds mensen zijn die denken dat de aankomende energietransitie geld gaat kosten. Dat is natuurlijk niet waar. Het gaat ons in de toekomst alleen maar grote voordelen opleveren in financiële, materiële, morele en duurzame zin. Komen die klagers van nu dan hun winst weer inleveren? Zou de Volkskrant aan dit onderwerp – nieuwe energie maakt ons in allerlei opzichten rijk – een optimistischer (want realistischer) paginagroot artikel kunnen wijden en dat net zo lang herhalen tot ook de conservatieve doemdenkende kleindenkers blije toekomstgerichte medeburgers zijn?

F.J. Seeboldt, Edam/Volendam

Wees kritisch over EU-financiën

Corina Cretu, commissaris regionaal beleid van de Europese Commissie, pleit voor een verhoging van het EU-budget voor het Cohesiebeleid (O&D, 23 april). Zij wil niet alleen de armere, maar ook de rijkere regio’s meer geld geven. In het artikel over de door de Europese Commissie voorgestelde EU-begroting (Ten eerste, 3 mei) wordt het Cohesiebeleid aangeduid als steun aan de armere regio’s. Maar een substantieel deel van dit geld is bestemd voor de rijkere regio’s in de EU. Hierbij kunnen grote vraagtekens geplaatst worden betreffende het nodeloos rondpompen van geld en het optuigen van een inefficiënte bureaucratie.

Voor het efficiënt besteden van EU-geld en de transparantie van de EU-begroting is het belangrijk dat er over dit geld, in zowel de politiek als de media in Nederland, de komende periode een kritische discussie gevoerd gaat worden.

Ewout Dam, Istanboel (Turkije)

Sparen is juist goed

Wat een vreemde redeneringen houdt Martin ten Cate er op na in zijn pleidooi om geld uit te geven (O&D, 2 mei). In ons kapitalistisch stelsel moet ik wel sparen voordat ik iets kan kopen. Het ­alternatief is doorwerken, omdat ik mijn schuld moet afbetalen. Ik heb geld nodig voor als ik niet meer kan werken en/of zorg in moet kopen. Dus moet ik sparen. Individueel of collectief. Mij verwijten dat ik spaar om eerder te kunnen stoppen met werken, is anti-kapitalistisch denken. Of ik mijn geld gebruik om eerder te stoppen met werken of voor de aanschaf van zorg of voor goederen maakt economisch uiteindelijk níéts uit. Ik gebruik mijn geld. Alleen iemand die kortzichtig naar één bepaald moment kijkt, ziet een scheefgroei.

Michael Vis, Zoetermeer

Brexit-U-Turn

Peter de Waard (De Kwestie, 3 mei) bespreekt de mogelijkheid dat de Brexit alsnog stukloopt. De Europese Commissie zou er goed aan doen alvast een werkgroep te installeren voor de situatie dat het kennelijk nog immer perfide Albion inderdaad wil terugkeren in de EU. Die werkgroep moet harde voorwaarden stellen aan een Brexit-U-Turn: invoering per direct van de euro, rechts rijden, stiff upper lip op rantsoen, het gebruik van imperiale maten (yard, pound, pint) verbieden, bolhoed alleen met carnaval en… John Cleese for Prime Minister!

Ludo Grégoire, Alkmaar

Meer over