OpinieBrieven

Asbest jaagt woningeigenaar op kosten

De lezersbrieven van woensdag 27 maart 2019.

Asbestsanering bij een flat in Utrecht. 
 Beeld Arie Kievit
Asbestsanering bij een flat in Utrecht.Beeld Arie Kievit

Brief van de dag

Het is absoluut onredelijk om huiseigenaren op torenhoge kosten te jagen door hen te verplichten uiterlijk 2024 hun asbestdak te vervangen door een asbestvrij dak. Al in 1931 werd in Engeland asbestose erkend als beroepsziekte. In 1936 volgde Duitsland. Bouwbedrijf Eternit vestigde zich in 1937 in Goor. In 1949 werd asbestose ook in Nederland als beroepsziekte erkend. In 1951 kwam er een kaderwet en de minister zegt toe dat wanneer onderzoeken het rechtvaardigen, terstond beperkende voorschriften zullen komen. De druk van artsen om te handelen werd met de jaren groter. Pas in 1971 kwam de overheid met een publicatie over het werken met asbest, maar ontkende daarin de relatie tussen asbest en asbestkanker. De overheid heeft decennialang de asbestproducenten in bescherming genomen. Dat zal zeker mede zijn veroorzaakt doordat Eternit belangrijke voormalige politici inhuurde om haar belangen te behartigen. Op 1 dec 1977 werd Grapperhaus, de vader van de huidige minister van Justitie en Veiligheid, lid van de Raad van commissarissen van Eternit BV te Goor. Later werd hij president-commissaris. En in 1983 kreeg vader Grapperhaus gezelschap van Fons van der Stee, die voor de KVP minister van Landbouw was van 1973 tot 1980. Van der Stee bleef commissaris bij Eternit tot 1 april 1994. Na jarenlange vertragingsacties van de kant van Eternit en andere asbestproducenten werd asbest pas in juli 1993 volledig verboden. Eternit kreeg zelfs nog uitstel tot 1 januari 1994.

Mr. R.A.E. Beens, Stad Delden

Inquisitie

Hierbij doe ik een oproep aan de media. Mag ik, af en toe politiek links-, en af en rechtsdenkend, verschoond blijven van de monologen en verdachtmakingen van de linkse kerk.

Nee, ik heb niet op Baudet gestemd, maar ik erger me al jaren aan het feit, dat de media mensen met een andere mening wegzetten als een racist, fascist of nationaal-socialist. En nee, ik heb niet onder een steen gelegen, kan zelfstandig denken en heb tijdens geschiedenislessen opgelet.

Dus ik raad de media aan niet alleen de dertiger jaren te bestuderen maar ook de jaren van de inquisitie. Toen werd ook iedereen verketterd, die het niet eens was met de kerk (lees linkse kerk). Ook een tip voor de groep Antifa, die zelfs dreigen met de dood.

Gertie Janssen, Malden

Wiegel

Dat zag er gezellig uit, het persmomentje van Hans Wiegel en Thierry Baudet, samen aan tafel (Ten eerste, 25 maart). Gelukkig maakte partijcoryfee en geweten van de VVD Hans Wiegel van de gelegenheid gebruik om zijn vakbroeders te verdedigen. Hij riep de nieuwe ster aan het politieke firmament tot de orde door krachtig te protesteren tegen zijn verlangen een aantal ministers per direct te ontslaan. Spijtig is het wel dat Wiegel kunstenaars, universitair docenten, journalisten, architecten en (ongeletterde) bestuurders niet in bescherming nam. Zij werden in de speech van zijn tafelgenoot immers frontaal aangevallen omdat zij Nederland decennialang ondermijnen. Dat het politieke instinct van Wiegel niet aan kracht heeft ingeboet, werd de afgelopen dagen duidelijk. Tot op heden bleef het in Den Haag oorverdovend stil. Kennelijk deelt men de bedenkelijke analyse van collega Baudet. Ik snap zijn brede glimlach wel.

Niek Vink, Den Helder

Melkvee

Volgens familie Van Beekveld worden melkveehouders ‘langzaam maar zeker het land uit gejaagd’ vooral ‘als je ziet wat daar (in Duitsland) allemaal kan wat hier niet mag…’ Enige nuancering is wel op zijn plaats: de (melk)veehouderij loopt in Nederland niet tegen zijn grenzen aan, maar heeft die reeds meer dan overschreden. Denk alleen maar aan de ellende die de geitenbranche met de Q-koorts heeft aangericht of het gigantische mestoverschot, met zijn uitstoot van ammoniak en broeikasgassen. Enige terughoudendheid bij deze (selectieve) verontwaardiging zou hen gesierd hebben.

P. Daanen, Amsterdam

Loonkloof

Het aangeven van de loonkloof door bedrijven (23 maart, Economie) lijkt me een nutteloos instrument. Er gaat namelijk niemand extra door verdienen en de wetenschap op zich stimuleert in een bedrijf alleen maar scheve gezichten. Ook heb ik heb nergens een norm gevonden op grond waarvan een loonkloof (naar beneden of naar boven) bij een bepaald verschil zou moeten worden aangepast.

In mijn werkzame leven heb ik me nooit beziggehouden met wat andere collega’s verdienden, laat staan wat de directeur mee naar huis nam. Des te interessanter vond ik het hoe slecht functionerende directeuren steeds weer opnieuw op zo’n positie terechtkomen. Als de oplossing daarvan in een algemene bedrijfsnorm terechtkomt, dan ben ik vóór.

Jaap van Velzen, Vlissingen

Boek

Arnout Brouwers vroeg zich maandag in zijn opiniestuk af: ‘kijkend naar de Amerikaanse politiek, en naar de Europese’, ‘welk boek ik uit mijn boekenkast moet trekken om deze tijd te begrijpen’. In de Volkskrant van zaterdag stond dat de Franse schrijver Michel Houellebecq op ons Boekenbal verscheen. Dat had Brouwers op het idee kunnen brengen om De kaart en het gebied op te slaan, waarin Houellebecq zichzelf als romanpersonage opvoert: ‘Met aangename, melodieuze stem las Houellebecq voor wat Tocqueville over de politicus Lamartine schrijft:

‘Ik weet niet of ik in deze wereld van egoïstische ambities waarin ik heb geleefd ooit iemand ben tegengekomen die minder aan het algemeen welzijn dacht dan hij. Ik heb massa’s mensen het land zien ontregelen ter meerdere eer en glorie van zichzelf: dat is de gangbare perversiteit; maar hij is denk ik de enige die me elk moment bereid leek om de wereld op zijn kop te zetten bij wijze van verstrooiing.’

Ine Lagerwerf, Boerakker

Meer over