Lezersbrieven22 november 2018

Als we het Markermeer inpolderen, ontstaat er een gebied waar ruimte is voor agrarische activiteiten

De ingezonden lezersbrieven van donderdag 22 november.

Koeien in het Groene Hart. Beeld Martijn Beekman
Koeien in het Groene Hart.Beeld Martijn Beekman

Brief van de dag: bodemdaling

Wij zijn klas vwo5 aardrijkskunde van het Newmancollege in Breda. Naar aanleiding van het artikel over bodemdaling (Ten eerste, 20 november) hebben wij met de klas een oplossing bedacht. Het grondwaterpeil in het Groene Hart wordt verlaagd om de polders toegankelijk te houden voor tractoren en koeien.

Daardoor oxideert het veen, waardoor de bodem daalt. Dat levert problemen op voor steden rondom het gebied. Het lage grondwaterpeil zorgt voor schade aan de funderingen in steden. Herstel aan funderingen brengt enorme kosten met zich mee. Een noodzakelijk kwaad, tenzij er een andere oplossing is. En die hebben wij gevonden in een bestaand plan, dat nieuw leven ingeblazen moet worden.

Door boeren te laten vertrekken uit het veenweidegebied in het Groene Hart, kan de natuur daar zijn gang gaan. Het waterpeil hoeft niet te dalen en het grondwaterpeil blijft op niveau, zodat stedelijke gebieden daar geen schade van ondervinden. Resultaat: geen herstelkosten.

Maar waar moeten die boeren naartoe? Wij zien de oplossing in het creëren van nieuw land. Daar is al een plan voor: de Markerwaard. Door de inpoldering van het Markermeer ontstaat een gebied waar ruimte is voor agrarische activiteiten.

Hier kunnen de boeren uit het Groene Hart hun bedrijfsvoering doorzetten, zodat de economische waarde bewaard blijft. De natuurwaarden die verloren gaan bij de aanleg van de Markerwaard worden ruimschoots gecompenseerd door de nieuwe natuur in het Groene Hart. De kosten van inpoldering (2 miljard euro) vallen in het niet bij die van bodemdaling (22 miljard in 2050). Zo wordt de bodemdaling in het veenweidegebied een halt toegeroepen zonder verlies van inkomsten en werkgelegenheid in de landbouw.

Hier kan Nederland laten zien waar het goed in is: polderen.

De leerlingen van klas 5 vwo aardrijkskunde, Newmancollege, Breda

VVD en cultuur

Ik vind dat Yoeri Albrecht (O&D, 21 november) in zijn artikel over de anticulturele toon van de VVD wel heel erg overdrijft. De VVD heeft decennialang dixielandbandjes gesubsidieerd!

Hans Dukker, Delft

Meten met twee maten

Ondanks het gaan verdwijnen van de benoeming van de burgemeester uit de Grondwet (Ten eerste, 21 november) zal er in een deel van Nederland in dit opzicht niets veranderen. In de zogenaamde bijzondere gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius gelden namelijk andere regels. Daarin ontbreken burgemeesters geheel. In hun plaats worden aldaar ‘gezaghebbers’ benoemd, zonder invloed van de gekozen vertegenwoordigers van de bevolking, de eilandsraden. Want in hun plaats maakt de – door de regering benoemde – rijksvertegenwoordiger een voordracht van twee geschikte kandidaten.

Deze afwijking van de Europees-Nederlandse procedure is vooral gebaseerd op de kwetsbaarheid op het terrein van de bestuurlijke integriteit en het belang dat gezaghebber daadwerkelijk boven de partijen staat. Regering, parlement en Eerste Kamer meten kennelijk met twee maten.

Gerrit van der Meij, oud-medewerker adviseur voor de Raad van State, Den Haag

Ondertussen in Duitsland

In het stukje over 147 vrouwen die in 2017 zijn gedood (Ten eerste, 21 november) door hun partner of ex-vriend staat: ‘Gemiddeld probeert een man in Duitsland elke dag een partner of ex-partner te doden.’ Het is maar hoe je het leest, maar mijn vrouw durft nu niet meer met mij naar Duitsland op vakantie te gaan!

En gelukkig mislukt het merendeel van al die pogingen, want anders zou het wel heel snel een dooie boel zijn daar in Duitsland...

Coen van den Heuvel, Eindhoven

Lepeltje

Wat een wereldrecensie over een restaurant van Nico Dijkshoorn (V, 21 november)! Fantastisch! Mag ik hem aanraden om wekelijks zo’n recensie te schrijven?

Rene de Haas, Voorburg

Huh?

We vliegen straks zestien keer per dag over de pool en twee keer per dag over de evenaar’, zegt Ernst Peter Hovinga, ceo bij Hiber (Wetenschap, 21 november). Aangezien satellietbanen cirkels in een vlak door het middelpunt van de aarde zijn begrijp ik niet hoe men meer over de pool dan over de evenaar kan vliegen.

Theo de Klerk, Bussum

Meer over