Ingezonden brieven

Als oud-Kamerlid schaam ik me kapot voor het ongeleid zooitje

De lezersbrieven van zaterdag 20 november.

Redactie
 Hans Janmaat, fractievoorzitter van de Centrumdemocraten, protesteert bij de Kamervoorzitter omdat er demonstranten op de publieke tribune zijn en hij zich niet veilig voelt. Beeld ANP / Bert Verhoeff
Hans Janmaat, fractievoorzitter van de Centrumdemocraten, protesteert bij de Kamervoorzitter omdat er demonstranten op de publieke tribune zijn en hij zich niet veilig voelt.Beeld ANP / Bert Verhoeff

Brief van de dag

Als oud-Kamerlid schaam ik me kapot voor de manier waarop een aantal huidige Kamerleden bevestigen waarvan een groot deel van de kiezers al jarenlang overtuigd is: die politiek in Den Haag is een ‘ongeleid, onbeschaafd zooitje’. In retrospectief moet ik Hans Janmaat alsnog mijn excuus aanbieden, omdat wij ‘beschaafde Kamerleden’ hem toentertijd geen hand meer gaven nadat hij geroepen had: Nederland is vol.

Janmaat was een bescheiden, teruggetrokken lid van de Kamer met denkbeelden die zeer zwakjes afsteken bij wat de heren Wilders en Baudet c.s. de afgelopen jaren aan politieke schandaligheid over ons heen hebben gestort.

Natuurlijk is de ruimte die beide heren politici nemen, onder andere een uitvloeisel van de softe houding van de Kamerleiding. Een Kamervoorzitter zit daar niet alleen om de leden het woord te geven, maar ook om leden het woord te ontnemen wanneer er grenzen worden overschreden, als er met verbaal geweld op de man wordt gespeeld.

De ‘verbale crimineel’ even schorsen heeft natuurlijk geen enkele zin. Het geeft hem de tijd om een excuus te formuleren dat zijn ‘ad hominem’ beledigingen niet wegneemt maar versterkt. Zo’n Kamerlid moet voor de rest van de dag worden geschorst en misschien wel voor een week, met korting van zijn schadeloosstelling voor die week afwezigheid.

Aan de teloorgang van de Tweede Kamer is natuurlijk ook een deel van de pers schuldig: hoe gekker, hoe mooier. Doodzwijgen van ernstig verbaal geweld, dat wordt handen wrijvend met graagte vermeden met een beroep op de vrije meningsuiting. Een hoogleraar zei daarover: je moet niet doodzwijgen, maar weerwoord geven. De hooggeleerde besefte niet dat gekken en verbale criminelen de kwaliteit van dat weerwoord helemaal niet kunnen beoordelen door hun jarenlang ingesleten misvatting van wat waarden en normen zijn.

Ton de Kok. Oud-Kamerlid voor het CDA (1983-1994)

Geschiedenis

In de Volkskrant van 18 november diende zich een waardevolle les uit de geschiedenis aan als men twee berichten met elkaar in verband brengt. Het eerste bericht betreft Jacob Chansley, ook wel bekend als de ‘QAnon-sjamaan’, die met gehoornde muts en ontbloot bovenlijf het Capitoolgebouw in Washington bestormde. Hij is woensdag veroordeeld tot een straf van bijna 3,5 jaar. Chansley behoorde ongetwijfeld tot de groep mensen die Hillary Clinton als deplorables bestempelde, een karakterisering waarmee zij Donald Trump aan zijn presidentschap hielp. Hoe onterecht ook nu weer die minachtende kwalificatie blijkt te zijn, wordt duidelijk uit de profetische waarde van Chansleys tekst die hij tijdens de bestorming achterliet op het bureau van vice-president Mike Pence: ‘Het is een kwestie van tijd. Er zal gerechtigheid komen.’

Het tweede bericht gaat over de handelingen in de Tweede Kamer en met name over de uitspraak van ene Pepijn van Houwelingen over de ‘misdaden’ van mede-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma: ‘U moet zich diep en diep schamen. En uw tijd komt nog wel. Er komen tribunalen.’ De weldenkende mens zal in het voetspoor van Hillary Clinton geneigd zijn deze bedreiging als een typisch kolderieke uitlating van een FvD-lid te verwerpen. Ten onrechte. Ook hier kan de gerechtigheid niet uitblijven. De tribunalen van de geschiedenis zullen genadeloos oordelen over de Nederlandse trumpisten.

Jan Mets, Zutphen

Gif

Toevallig was ik net aan het lezen in het voortreffelijke boek M, de man van de voorzienigheid van Antonio Scurati. Het is deel 2 van zijn Mussolini-cyclus waarin gedetailleerd de opkomst van de zelfverklaarde architect van het fascisme wordt beschreven. Met name de scènes waarin Mussolini in het parlement zijn tegenstanders schoffeert, regelrecht bedreigt en ermee wegkomt, is bloedstollend. Gewenning aan dit soort incidenten is als een gif dat sluipenderwijs wordt toegediend in heel kleine doses. Het lichaam zal er niet meteen aan bezwijken en raakt ogenschijnlijk immuun. Dat dit een misverstand is, leert ons, hoe verrassend, telkens weer de geschiedenis.

Martin Mulder. Amsterdam

Lekken

Al anderhalf jaar lekken alle coronamaatregelen van tevoren uit, zodat het kabinet kan toetsen hoe deze vallen in het land. Geloven we nu werkelijk dat Segers per ongeluk formatiedocumenten in de trein laat liggen? Zo naïef zijn we toch niet meer?

Bart Westmaas. Eelde

Zwarte vrijdag

De inkt van de handtekeningen in Glasgow is nog niet droog van de magere resultaten of de reclame om te kopen, kopen, kopen op ‘Zwarte vrijdag’ is niet van de lucht. Hebben de winkelbedrijven geen gevoel voor duurzaamheid?

Ineke de Wolff. Bergen op Zoom

Hockeyvader

In het stukje over een mogelijk 2G-beleid wordt een geciteerde persoon aangeduid als een ‘hockeyvader’. Het is mij volstrekt onduidelijk hoe deze kwalificatie ter zake doet voor deze persoon en zijn uitlatingen. Of is het zo dat de Volkskrant deze meneer wil neerzetten als een elitaire rechtse bal wiens mening (dus) met een korrel zout genomen moet worden? Gaarne dit soort dingen voortaan achterwege laten.

Willem Dekker. Son en Breugel

Kapper

Het verplicht stellen van een 2G-coronapas bij de kapper lijkt mij een slinkse manier om de gevaccineerden over een maandje of wat ook zonder pas van de ongevaccineerden te kunnen onderscheiden.

Edwin Melis. ’s Hertogenbosch

Nieuwe Verlichting

Zonder gedegen filosofische basis kunnen we de huidige klimaatproblemen niet adequaat attaqueren. Zoals de Verlichting de mens in de 18de eeuw bevrijdde van ‘kronen en kerken’, de mens bevrijdde uit zijn donkere hol van slaafse onwetendheid en onmondigheid en aanzette tot zelf denken, zo hebben we nu een Nieuwe Verlichting nodig. Ook ter correctie van de oude Verlichting, die de mens ongegeneerd centraal stelde en dan vooral de Europese mens.

Een Nieuwe Verlichting zal ons moeten bevrijden uit ons moderne donkere hol waar de wanden bestaan uit: niet kunnen loskomen van fossiele brandstoffen, van uitroeiing van soorten, van doodlopende financiële systemen, van op groei gestoelde economieën, van enorme consumptie, van alles en iedereen controlerende technologieën, van niet in staat zijn de klimaatveranderingen te vertragen, laat staan te stoppen.

Erger is: velen menen niet in een donker hol te zitten en zien dus niet de opgaven waar we voor staan. Of ze weigeren het te zien omdat ze bang zijn dat wij niet opgewassen blijken te zijn tegen de problemen van onze tijd. Dus, filosofen, schenk ons een Nieuwe Verlichting!

Luc Meuwese. Den Haag

Gidsprincipe

Van ongeveer 83 procent van onze wateren is de kwaliteit niet op orde. We hadden al klimaatverandering, de stikstofproblematiek, een toeslagenaffaire, afnemend vertrouwen in de overheid, de coronapandemie, uitmergeling van bodems, medicijnresten in grondwater, tekort aan zorgmedewerkers, energiearmoede en ga zo maar door. Het lijken verschillende vraagstukken en bij de overheid zijn het ook verschillende dossiers.

Toch voelt iedereen op zijn klompen aan dat ze alle samenhangen. Ze zijn uitingen voor verstoorde relaties tussen mensen onderling en tussen mensen en natuur, gecombineerd met een bijna onvoorwaardelijke onderwerping aan de markt. De energietransitie biedt een kans. Daar klotst het geld tegen de plinten. Om met dat geld niet alleen één vraagstuk op te lossen, maar alle vraagstukken in samenhang, stel ik voor hierbij de volgende twee gidsprincipes te hanteren.

Gidsprincipe 1: ieder pakket aan maatregelen moet bijdragen aan het verkleinen van de kloof tussen arm en rijk.

Gidsprincipe 2: de kwaliteit van onze leefomgeving meten we af aan de toename van de biodiversiteit en de waardering van (alle) mensen.

Dan hoeven we ons minder zorgen te maken over gebrek aan draagvlak.

Govert Geldof. Tzum

Tiny house

Waarom gebruiken we Engelse woorden? Nederlanders houden toch zo van verkleinwoorden? Noem een tiny house gewoon een huisje. En dan natuurlijk wel oppassen voor huisjesmelkers.

Gerard Herbers. Arnhem

Compenseren

Het zou wel aardig zijn als alle profs die actief zullen zijn op het WK voetbal in Qatar, hun gezamenlijke premies die daar verdiend gaan worden, storten in een pot. Om de getroffen gezinnen van de 6.500 omgekomen ‘gastarbeiders’ uit landen als India, Bangladesh en andere landen te compenseren. De overheid in Qatar weet vast wel wie dat zijn.

Jan Meijer. Lelystad

Adele

‘Adele tart alle wetten van de muziekindustrie, hoe doet ze dat?’, vraagt Robert van Gijssel zich af. Misschien is dat juist het kenmerk van een echte, heel grote artiest. Dat zo iemand niet de gebaande paden volgt, maar een eigen weg zoekt door de onbegrensde wildernis van alle mogelijkheden waar alleen echte creatieve geesten zich helemaal thuis voelen. Hoe ze dat doen, valt bijna niet te volgen. Juist daarom begeestert het resultaat de nieuwsgierige luisteraar. De rest bevredigt de massa door te doen wat die verwacht. Luie producten, zeker geen kunst.

Frits Hendrik Emmerik, Den Haag

Wilt u reageren op een brief of een artikel? Stuur dan een brief (maximaal 200 woorden) naar brieven@volkskrant.nl