DE WEEK VAN DE HOOFDREDACTEURpieter klok

Als lezers ons verkeerd begrijpen, hebben we niet goed gecommuniceerd

null Beeld

Niet elke lezer was deze week gelukkig met het artikel ‘Moeten we solidair blijven met de niet-gevaccineerden?’ Vooral de ‘we’ in de kop viel niet in goede aarde, zeker niet bij het deel van de lezers dat ervoor heeft gekozen zich niet te laten vaccineren. ‘Het artikel zet aan tot haat en discriminatie – hetgeen verboden is, zoals u weet’, schreef de een. ‘Zoek verbinding, in plaats van verdeeldheid te creëren’, mailde de ander.

Met het gebruik van ‘we’ verlieten we inderdaad onze objectieve positie en identificeerden we ons met het gevaccineerde deel van de bevolking. Het is altijd beter boven de partijen te blijven zweven en het gebruik van 'we’ dus zo veel mogelijk te vermijden. Daarin hadden deze lezers gelijk.

Iedereen heeft in principe het volste recht zich niet te laten vaccineren. Iedereen is vrij om medische adviezen in de wind te slaan of gezondheidsrisico’s te nemen. Alleen kunnen we er niet omheen dat de vrijheid van de een in dit geval ten koste kan gaan van de vrijheid van de ander. Als een groot deel van de bevolking niet is beschermd tegen het virus, moet de samenleving wellicht langer in lockdown of wordt medische zorg voor sommigen ontoegankelijk omdat de ziekenhuizen nog steeds vol liggen met covidpatiënten.

Dat maakt deze gezondheidscrisis uniek en moreel hoogst ingewikkeld. We moeten bevolkingsgroepen inderdaad niet tegen elkaar opzetten, maar als de somberste voorspellingen voor dit najaar uitkomen, komen ze vanzelf tegenover elkaar te staan. Het is verstandig te onderzoeken hoe dat kan worden voorkomen en dat is precies wat verslaggever Hessel von Piekartz in het stuk deed.

Een dag later viel een aantal lezers over de kop op de voorpagina: ‘De vluchtelingenstroom mag Europa dit keer niet bereiken’. Het was een scherpe interpretatie van het standpunt van de EU, maar sommigen dachten dat het de mening van de Volkskrant was. Met de foto van een volgepakt vliegtuig wilden we, als contrast, de wanhoop van de vluchtelingen tonen, maar sommigen meenden dat we onze lezers angst wilden aanjagen – ‘kijk, dit komt allemaal op ons af’. Voor een enkeling was dat voldoende reden om te concluderen dat we een populistische krant zijn geworden.

Als lezers ons verkeerd begrijpen, hebben we niet goed gecommuniceerd. We hebben te weinig rekening gehouden dat het zo kon worden opgevat, waarschijnlijk omdat het zo ver afstaat van wat de Volkskrant wil zijn.

Meer over