Opinie

Alleen maar elektrische auto's is zo makkelijk nog niet

Het streven is vanaf 2025 alleen nog maar emissieloze auto's te verkopen. Maar is dat haalbaar?

Jaap van Driel is natuurkundige
Twee Tesla's Beeld afp
Twee Tesla'sBeeld afp

Bert Wagendorp schreef zaterdag 2 april over de aanstaande productie van de Tesla Model 3 en het visioen van Elon Tusk om al het vervoer over de weg elektrisch te maken. Dit sloot mooi aan bij de motie van Jan Vos met de strekking om ernaar te streven, vanaf 2025 alleen nog maar emissieloze auto's te verkopen.

Als altijd was ik nieuwsgierig naar een analyse van de Volkskrant van de haalbaarheid van deze motie. Helaas heb ik die tot op heden niet gevonden. Bij mij roept de motie heel wat vragen op. Vragen over de kosten, de impact op het milieu, de technische haalbaarheid en nog vele andere.

In deze bijdrage zal ik mij vooral beperken tot de simpelste vraag: hoeveel energie hebben we nodig om al onze auto's elektrisch te laten rijden en waar komt deze energie vandaan?. Het is nog niet zo eenvoudig om te schatten hoeveel energie we nodig hebben om in Nederland al het vervoer elektrisch te maken.

Er zijn vele manieren en alle leveren nogal afwijkende antwoorden op. Maar als we uitgaan van het verbruik van fossiele brandstoffen zoals gegeven door het CBS, kunnen we het energieverbruik 'op de wielen' uitrekenen. Als we dan corrigeren voor de efficiëntie van brandstofmotoren, de laadverliezen van de batterijen en de efficiëntie van elektromotoren komen we uit op een totale energiebehoefte van 60 miljard kilowatt-uur per jaar (met een foutmarge van 20 procent).

Dit zijn extra kilowatt-uur, dus daar moet extra elektriciteit voor worden opgewekt. Wat zijn hiervoor de opties? Als we in 2025 alleen nog maar elektrische auto's verkopen, kunnen we ervan uitgaan dat 10 jaar later alle vervoer elektrisch is. Het makkelijkst is het bouwen van 7 grote kolencentrales.

Dat lukt in 20 jaar, en is dus in lijn met de wens om vanaf 2025 alleen elektrische auto's te verkopen, maar lijkt me niet in lijn met de milieudoelstelling die aan de basis staat van deze motie. Als we kijken naar hernieuwbare energiebronnen is de eerste optie windenergie. Voor de extra kilowatt-uur moeten er tienduizend windmolens ter grootte van de Domtoren gebouwd worden. Als we daar morgen aan beginnen en we bouwen iedere dag een 'Domtoren met wieken', dan zijn we in ongeveer 20 jaar klaar. Als we dat op land doen, zijn we wel vierduizend vierkante kilometer kwijt. Dat is 3 keer de oppervlakte van de provincie Flevoland.

Ook kunnen we zonnecellen installeren. We moeten dan 400 miljoen zonnecellen van 1 vierkante meter installeren, dat wil zeggen ongeveer 55 duizend per dag. Hiervoor is een gebied ter grootte van 60 procent van de provincie Flevoland genoeg. Ten slotte moeten we al die elektrische stroom van de producent naar de oplaadpunten brengen. Het huidige stroomgebruik in Nederland is per jaar 120 miljard kilowatt-uur. Dus 60 miljard kilowatt-uur extra lijkt te doen (50 procent meer).

Echter, van die 120 miljard kilowatt-uur is 100 miljard kilowatt-uur industrieel. Als we ervan uitgaan dat de helft van het opladen over het huishoudelijk netwerk gebeurt, is dit een groei van 150 procent van de belasting van dit netwerk. Het lijkt me evident dat het netwerk grote aanpassingen nodig heeft om dit te kunnen leveren. Kortom: ik plaats grote vraagtekens bij de realiteitszin die uit deze motie spreekt.
Jaap van Driel is natuurkundige en werkt sinds 2010 als interim/zzp/ voor verschillende bedrijven. Momenteel werkt hij voor 50 procent voor NRGValue Retail Nederland. NRGValue Retail Nederland is een zelfstandige Nederlandse onderneming, opgericht door voormalige executives van Shell, ExxonMobil en Merrill Lynch. Jaap van Driel schreef het artikel op persoonlijke titel.

Meer over