Weekendje Aken is óók vakantie

Iedere uitkeringsgerechtigde in Nederland heeft recht op maximaal vier weken vakantie in het buitenland. Tot zover is de Algemene Bijstandswet glashelder....

Jazeker, zegt de gemeente Heerlen. 'Ook weekendverblijven op bijvoorbeeld een camping in België of Duitsland behoren hiertoe', aldus een bepaling in de gemeentelijke bijstandsregeling. Een Heerlense werkloze die dus een weekend de grens over wil, dient dit een dag van tevoren aan de balie van de sociale dienst te melden - met medeneming van het paspoort - en is per saldo twee dagen vakantie kwijt.

De bepaling is Heerlenaar G. van Oijen in het verkeerde keelgat geschoten. De RWW-ontvanger meent dat het recht om vrij te reizen in de Europse Unie met voeten wordt getreden en stapt om die reden naar het Europees Hof voor de Mensenrechten in Straatsburg.

'De gemeente Heerlen maakt zich schuldig aan vrijheidsberoving', meent Van Oijen te weten. 'Als ik tien weekenden in een stacaravan in Duitsland heb gezeten en ik nog een keer naar buitenland wil, riskeer ik in Heerlen een strafkorting. Dat is in strijd met de Europese Conventie voor de Mensenrechten.'

Op het stadhuis in Heerlen klinkt dinsdag een diepe zucht als de naam Van Oijen valt. 'Van Oijen benadert het veel te principieel', zegt wethouder P. Simons. 'Iemand die een weekend naar Aken gaat en dat niet meldt, zal in praktijk weinig problemen krijgen met ons. We hebben de bepaling strikt formeel opgenomen omdat we later geen gelazer willen krijgen met de rijksconsulent.'

De Heerlense interpretatie van de vakantieregeling in de Bijstandswet vindt weinig genade op het ministerie van Sociale Zaken. 'Het klopt niet dat Heerlen hiermee het landelijke beleid uitvoert', reageert woordvoerder M. Rijerse. 'Wie twee dagen in het buitenland zit, hoeft dat echt niet door te geven aan de sociale dienst. Dat zou wel van de gekke zijn.' En drie dagen? 'Dat lijkt mij ook tamelijk overdreven. Maar het zijn de gemeenten die het uiteindelijk bepalen.'

Die autonomie bestaat sinds de sterk gedecentraliseerde Algemene Bijstandwet in 1997 werd ingevoerd. Zo kan de ene gemeente een weekend als buitenlands verblijf definiëren, terwijl in een andere stad de teller pas na een aaneengesloten week gaat lopen.

Meer over