Beter LevenDe geldvraag

Waarom wordt de levensverzekering van mijn zoon uitgekeerd aan zijn ex?

null Beeld Matteo Bal
Beeld Matteo Bal
Reinout Van Der Heijden

Uw kind is door een ongeluk om het leven gekomen, nog geen 40 jaar oud. Zijn overlijdensrisicoverzekering keert een bedrag uit van 50 duizend euro. Goed nieuws voor de erfgenamen, in verband met de uitvaartkosten. Maar tot uw verbijstering gaat het geld niet naar de nabestaanden, maar naar de vrouw van wie uw zoon enkele jaren geleden is gescheiden. Hoe kan dat?

Volgens u heeft de notaris een domme fout gemaakt toen hij de akte van verdeling opstelde. Waarom heeft hij toen de overlijdensrisicoverzekering niet op naam van uw zoon gezet? Helaas komt dit wel vaker voor. Bij een echtscheiding worden de bezittingen verdeeld. Een overlijdensrisicoverzekering heeft geen actuele waarde als beide partners nog in leven zijn en kan daarom bij de verdeling vergeten worden.

Bij een echtscheiding is meestal een advocaat of notaris betrokken. Je mag van zo iemand wel verwachten dat hij hierop let, maar het is achteraf moeilijk te achterhalen of deze juridisch adviseur nalatig is geweest. Soms houden de partners na de echtscheiding de overlijdensrisicoverzekering in stand, vooral als zij samen kinderen hebben. Soms beloven ze de verzekering te zullen aanpassen, maar blijkt later dat ze het vergeten zijn.

Bovendien kan de advocaat of notaris de verzekering niet aan iemand toedelen. Alleen degene die de premie betaalt, kan de verzekering aanpassen. De polis vermeldt twee namen: die van de verzekerde en de begunstigde die het geld krijgt als de verzekerde overlijdt. Wat er had moeten gebeuren, is dat uw zoon (en zijn ex) contact opnamen met de verzekeringsmaatschappij om de begunstigde te veranderen. De naam van de ex had doorgestreept moeten worden en vervangen door bijvoorbeeld die van een familielid.

2.300 euro

Een 30-jarig echtpaar betaalt gedurende dertig jaar 2.300 euro premie voor twee overlijdensrisicoverzekeringen van 50 duizend euro op beide levens.

Kunt u nog naar de rechter stappen om de geld terug te krijgen? Waarschijnlijk niet. In 2016 stapten twee erfgenamen naar de rechter in een vergelijkbare zaak, waarbij de ex onverwachts een flink bedrag kreeg uit een overlijdensrisicoverzekering. De rechtbank Overijssel (zaak 2016:669) oordeelde dat er geen reden is om af te wijken van wat er in de polisvoorwaarden staat. De uitkering behoort niet tot de erfenis, omdat de begunstigde al gescheiden was van de overledene voordat de verzekering uitkeerde. De ex hoeft de uitkering daarom niet te delen met de erfgenamen.

Wat deze casus extra bitter maakt, is dat de verzekeraar weigert u informatie te geven over de polis. U bent namelijk ‘niet rechthebbend’ als erfgenamen. De medewerker van een callcenter is niet altijd meegaand, zeker bij een product waar niet zoveel aan wordt verdiend. Dit soort verzekeringen kost weinig voor een dertiger. Voor een paar euro per maand kunt u een bedrag van 50 duizend euro verzekeren, zelfs op twee levens. Samen met zijn partner heeft uw zoon in al die jaren tussen 600 en 700 euro premie betaald. Strikt genomen klopt het dat de verzekeraar u de informatie niet hoeft te verschaffen. Maar meer inlevingsvermogen was wel op zijn plaats geweest.

Reinout van der Heijden is hoofdredacteur van de Geldgids.

Heb je ook een conflict met een verzekeraar, of wil je weten waar je eigenlijk precies recht op hebt? Reinout van der Heijden beantwoordt drie keer per maand al je geldvragen voor de Volkskrant. Deskundig, betrouwbaar, begrijpelijk en zonder nonsens. Mail naar geldvraag@volkskrant.nl. Alle vragen worden geanonimiseerd behandeld.

Meer over