Verlof van Het Bureau

Maarten keek onwillig om. 'En hoe doet u het dan als ik met vakantie ben?'..

YVONNE BERKELION

'Dat is wat anders.'

'Dat is een noodgeval', begreep Maarten.

'Toen ik zo oud was als jij, ging ik trouwens nooit met vakantie.'

'Dat weet ik, maar het leven is jachtiger geworden.'

Het Bureau, 1962. Maarten Koning moet het doen met twee weken vakantie. Meneer Beerta doet het zonder. Sindsdien verdubbelde de minimumvakantieduur tot vier weken. Het is nog steeds niet genoeg.

Minister Melkert van Sociale Zaken wil de werkende, zorgende en lerende mens verder ontzien door te investeren in een 'loopbaanonderbreking om reden van zorg en educatie'. Daarnaast moeten werknemers binnenkort voor verlof kunnen gaan sparen: geld, via fiscale prikkels, en tijd, via verandering van de vakantiewetgeving.

Verder wil hij bestaande verloven uitbreiden. Ouderschapsverlof is vanaf 1 juli mogelijk voor een kind tot acht jaar. Voortaan mag drie maanden volledig verlof ook, en gedeeltelijk verlof mag langer dan zes maanden duren. Calamiteitenverlof is niet langer beperkt tot de gevallen die de wet uitdrukkelijk noemt, zoals overlijden van bloedverwanten, of bevalling van de echtgenote.

Nieuw is het zogenoemde hechtingsverlof bij adoptie. Melkert overweegt betaling via de Ziektewet van een verlof van maximaal vier weken om het kind op te halen, en ouders en kind aan elkaar te laten wennen.

Tenslotte wil hij financiële drempels weghalen. Werknemers die onbetaald verlof opnemen, krijgen vaak hun pensioenpremie niet doorbetaald. Ook krijgen zij minder arbeidsongeschiktheids- of nabestaandenpensioen, wanneer zij tijdens het verlof ziek worden of overlijden. Als de sociale partners er niet in slagen deze obstakels op te ruimen, dan zal Melkert dat voor hen doen.

Opfrisverlof, urgentieverlof, 'palliatief' verlof: Melkerts vondsten zouden meneer Beerta een gruwel zijn, voor anderen misschien een verzoening met het jachtige leven.

Yvonne Berkeljon

De auteur is advocaat in Amsterdam.

Meer over