Oplossing in zicht voor conflict in driebandenwereld

Het eind is in zicht van het jarenlange conflict binnen het Nederlandse driebanden. Op advies van de commissie onder leiding van oud-minister Ed Nijpels heeft de Nederlandse biljartbond zaterdag op de voorjaarsvergadering in Wageningen besloten tot grote veranderingen....

Van onze sportredactie

AMSTERDAM

Volgend seizoen zullen de twee, nu nog naast elkaar bestaande, driebandencompetities samensmelten. Deze nieuwe competitie zal worden gedirigeerd door een autonome sectie Driebanden Groot Nationaal. Daarin zullen naast drie onafhankelijke leden één bondsvertegenwoordiger en één representant van de Vereniging Driebanden Nederland (VDN) plaatsnemen.

Verder moet de complete infrastructuur van de bond de komende jaren ingrijpend veranderen. Naast het driebanden krijgen snooker, pool en carambole een eigen sectie met beslissingsbevoegdheid.

De veranderingen komen voort uit het advies van de commissie Nijpels, die zich de afgelopen tijd bezig hield met onderzoek naar de bestuurlijke organisatiestructuur van de bond en het oplossen van het slepende conflict in de driebandenwereld, waarbij de BWA (Billiards Worldcup Association) als belangenbehartiger van de beste profs en de traditionele amateurbonden (nationaal en internationaal) lijnrecht tegenover elkaar stonden.

Donderdag spreken de driebanders van de VDN zich uit over de door de commissie-Nijpels aangedragen oplossingen. Naar verwachting zullen ook zij een positieve beslissing nemen.

Meer over