Onderaards wandelen

Een typisch uitje voor een regenachtige herfstdag: ondergronds wandelen. Het kan in en buiten de randstad. In Gouda mogen bezoekers vandaag en morgen een stukje bekijken van het mysterieuze, onderaardse gangenstelsel dat loopt onder en rond het legendarische kasteel Ter Goude....

De gangen strekken zich vermoedelijk uit tot in de omgeving van de stad en tot aan de Hollandsche IJssel, maar hun geheimen hebben ze nooit prijsgegeven. Negen jaar geleden is voor het eerst een stuk gang opengelegd door twee volhardende Gouwenaren. Het is dertig meter lang. De twee gravers treden het weekeinde zelf op als gids.

Kasteel Ter Goude is tijdens de Tachtigjarige Oorlog gesloopt. Het moet een imposant slot zijn geweest. In Gouda werd het aangeduid als het kasteel van Jacoba van Beieren, omdat deze tragische Française er heeft gewoond nadat ze in 1425 was ontsnapt uit de gevangenis van Gent.

Jacoba zou volgens overlevering gebruik hebben gemaakt van de gangen om de stad binnen te komen. Ze was er veilig. Jacoba was weliswaar gravin van Holland, maar veel Hollandse edellieden moesten niets van haar weten. Haar echtgenoot ook niet. Ze stierf op 36-jarige leeftijd.

Ze had alleen steun gekregen van de Zeeuwen, die na haar dood nog een eeuw doorvochten tegen de Hollanders. De burgeroorlog is de geschiedenis ingegaan als de Hoekse en Kabeljauwse twisten.

Voor de ondergrondse wandeling zijn kaarten te krijgen in de hal van het stadhuis voor ¿ 7,50. De gang is open van 13 tot 17 uur, maar ongeschikt voor mensen die slecht ter been zijn. De kaart biedt ook toegang tot de andere monumenten in Gouda. Die zijn van 11 tot 17 uur te bekijken

Een andere overwelfde wandeling is georganiseerd in Groningen en wel onder de veertiende-eeuwse Borg Verhildersum in Leens, niet ver van Pieterburen. Voor niet-Groningers: een borg is een versterkt landhuis. De gangen zijn, behalve op maandagen, tegen betaling van vijf gulden te bezichtigen tot en met zondag 2 november.

Twee jaar geleden is alle puin en leem onder de borgzaal verwijderd. De vloerbalken waren toe aan vervanging. Daar was een groot deel van de geschiedenis te reconstrueren.

In groepen van twaalf mogen bezoekers een kijkje nemen. De wandeling duurt ongeveer twintig minuten en begint in het boudoir van Verhildersum. De tocht eindigt in de voorraadkelders, waar een kleine expositie is ingericht. Meer informatie: 0595-57.14.30.

Meer over