GeldvraagReinout van der Heijden

Hoe krijg ik mijn zelf gespaarde pensioen weer belastingvrij uitgekeerd?

Het belastingvrije deel van uw pensioenplan heeft saldolijfrente. Die saldolijfrente mag u ook in één keer onbelast laten uitkeren. Beeld ANP
Het belastingvrije deel van uw pensioenplan heeft saldolijfrente. Die saldolijfrente mag u ook in één keer onbelast laten uitkeren.Beeld ANP

U bent in 1996 begonnen met een pensioenspaarplan van Aegon. U heeft de inleg betaald uit uw netto-inkomen. Inmiddels is het tegoed gegroeid tot 11 duizend euro. Als u het laat uitkeren als pensioen, zal Aegon hierover belasting afdragen aan de fiscus. U vindt het vreemd dat u het geld niet onbelast kunt ontvangen. U heeft er al belasting over betaald.

Hier is iets fout gegaan. En dat komt bij veel mensen voor. Bij dit soort pensioenplannen – ook wel een opbouwende lijfrente genoemd – had u de inleg ieder jaar moeten opnemen in de aangifte. U heeft de aftrekpost niet gebruikt en bent daardoor belastingvoordeel misgelopen.

De verzekeraar en de Belastingdienst houden dat niet bij en gaan ervan uit dat u wel aftrek heeft gehad. Daarom wordt de uitkering nu belast als inkomen. Om dat te voorkomen, moet u alsnog aantonen dat u de inleg destijds niet heeft afgetrokken.

U vraagt dan bij de Belastingdienst in Breda om een ‘verklaring niet-afgetrokken premies of bedragen’. Om zo’n saldoverklaring te krijgen, moet u een kopie van de polis opsturen en een overzicht per jaar van alle betaalde premies. De Belastingdienst wil bewijzen zien dat de premies werkelijk zijn betaald en niet zijn afgetrokken. U kunt daar hulp bij krijgen, voor zover de fiscus nog over de informatie uit het verleden beschikt. Over 2007 en later heeft de Belastingdienst uw aangifte nog bewaard. Aangiften van vijftien jaar of langer geleden worden automatisch uit het computersysteem verwijderd. Volgend jaar verdwijnt de aangifte over 2007 en zo verder.

De saldoverklaring stuurt u naar Aegon, dat het geld dan mag uitkeren zonder belasting in te houden. De verzekeraar wil deze verklaring ontvangen voordat de eerste uitkering wordt gedaan.

Een belangrijk detail is dat een deel van de uitkering toch wordt belast. Alleen de ingelegde premies zijn namelijk vrijgesteld van belasting. Dat geldt niet voor het rendement. Stel, u heeft in al die jaren 8 duizend euro ingelegd en de waarde is nu 11 duizend euro. De Belastingdienst rekent dan inkomstenbelasting over de 3 duizend euro rendement. Het vrijgestelde deel krijgt voorrang. Over de eerste 8 duizend uitgekeerde euro’s betaalt u geen belasting. Zodra die grens is bereikt, begint de verzekeraar met het inhouden van belasting.

Het belastingvrije deel van uw pensioenplan heeft saldolijfrente. Die saldolijfrente mag u ook in één keer onbelast laten uitkeren. Als u een saldoverklaring heeft, hoeft u niet te wachten tot de AOW-datum. Voor het deel van de polis waarover wél belasting wordt geheven, moet u een periodieke lijfrente aankopen. Als u dat niet doet, betaalt u naast de inkomstenbelasting een fiscale boete van 20 procent.

Deze klus is zeker de moeite waard. Hoe beter u uw financiële administratie op orde heeft met oude polissen, betaaloverzichten en aangiften, hoe makkelijker het is. Anders bent u aangewezen op de hulp van verzekeraar en fiscus.

Reinout van der Heijden is hoofdredacteur van de Geldgids. Zelf een vraag? Geldvraag@volkskrant.nl

Over alle pensioenuitkeringen betaalt u 5,75 procent premie zorgverzekeringswet, maar saldolijfrentes zijn daarvan uitgezonderd.

Meer over