Een eigenzinnig fietsrondje

Drie fietsroutes lopen er langs, de Hanzeroute LF3a, Rondje Zwolle en de IJsseldeltaroute, beide van de ANWB. Wanneer je er op een zonovergoten doordeweekse namiddag bent aangeland en genietend rondkijkt, heb je grote kans dat de sluiswachters je toeroepen: 'Mooi hè.'..

Inderdaad, een loommakende oase van rust die de fut uit de benen haalt en die tot de net niet hardop uitgesproken vraag leidt: 'Heeft verder fietsen wel zin?'

De sluizen van de Willemsvaart die toegang geven tot de IJssel bij Zwolle liggen tussen twee bruggen waarover het verkeer hoog boven dit groene bolwerk vrijwel geluidloos voortraast. Het complex werd, afgaande op de herdenkingsplaquette in één van de kademuren, in 1819 aangelegd 'op bevel van zijne majesteit Willem I'. De sluizen zijn gebouwd in een schans die deel uitmaakte van de 'Zwolse Liniën', de uit 1598 stammende verdedigingswerken tussen de IJssel en de stad.

Het westelijker gelegen Zwolle-IJsselkanaal, de verbinding tussen het Zwarte Water en de IJssel, heeft de rol van de Willemsvaart overgenomen, maar dat maakt het sluizencomplex alleen maar idyllischer.

Waarom zou je hier niet een eigenzinnig fietsrondje laten beginnen, dat je oprekt naar de oude Hanzeplaats Hasselt, waardoor een driehoek ontstaat met het Zwarte Water en de Overijsselse Vecht als schuine zijden, Hasselt als noordelijkste punt en de verbinding Zwolle-Berkum als basis? Gebruik een goede fietskaart en de plattegrond van Zwolle, combineer eventueel het bestaande Rondje Zwolle met een in het julinummer van Grasduinen uitgezette route en een dikke veertig kilometer fietsplezier door een schitterend rivierenlandschap kan van start gaan.

Voor wie met de trein of de auto komt, hou het park Het Engelse Werk in Zuid-Zwolle of de brug naar Hattem aan en je vindt het sluizencomplex wel. Vanaf de sluizen de kortste route nemen naar de Hasselterdijk. In Hasselt langs de andere kant van het Zwarte Water bij de korenmolen de Stenen Dijk op, richting Haerst. Daar met het pontje de Vecht over (kan tot eind september) en via Langenholte richting Zwarte Water en vervolgens Zwolle.

Een zeer rustgevende tocht. Toch maar doorfietsen, hoe mooi het sluizencomplex van de Willemsvaart ook is.

Meer over