Beroep reisbranche op EU

Het plan van de Europese Commissie om twaalf miljoen nieuwe banen te creëren, kan een extra impuls krijgen als de EU meer aandacht heeft voor reizen en toerisme....

In deze internationale belangenorganisatie zijn ongeveer honderd kopstukken uit de reisbranche verenigd. Onder hen vertegenwoordigers van internationale tophotelketens, mondiale autoverhuurbedrijven en luchtvaartmaatschappijen.

Momenteel vinden 19,1 miljoen Europeanen direct of indirect werk in de branche, volgens de WTTC. De club presenteerde vorige week een rapport aan EU-voorzitter Santer.

De organisatie pleit voor meer erkenning van de reisbranche als mondiale economische en sociale factor. Eerder verscheen van de WTTC het rapport Millenium Vision, waarin optimistisch uiteen wordt gezet dat de reisbranche wereldwijd gezien ongeveer een miljard banen kan opleveren in het komende decennium. De branche omvat sectoren als service, goederen, transport, accommodatie, eten/drinken, attracties, evenementen en souvenirs.

De banengroei is mogelijk als overheden de economische perspectieven van reizen en toerisme erkennen en er een actief beleidspunt van maken, volgens de WTTC.

Bovendien moeten belemmeringen voor reizen, zoals visa en grensformaliteiten, zo veel mogelijk worden weggenomen.

Meer over